Evolink logo
Bulgarian
Careers page header image

Младши администратор клауд базирани системи /Entry Level Cloud Systems Administrator/

Еволинк развива и поддържа собствена платформа за предоставяне на облачни услуги в интеграция с мрежата и дейта центровете на компанията. В настоящия момент имаме отворена свободна позиция за Младши администратор на клауд базирани системи на пълен работен ден в гр. София.

Описание на позицията

Позицията е подходяща за хора, търсещи кариерно развитие в областта на клауд базираните системи и инфраструктура. Естеството на работа предполага човек с рядка комбинация от иновативни идеи и прагматични предложения, свързани с поддръжката на клауд инфраструктура.

Позицията дава отлични възможности за развитие и обучение чрез пряко участие в проектирането, имплементирането и поддръжката на клауд услуги, директна връзка с клиентите на услугите, работа рамо до рамо с топ инженерите на компанията, допълнително обучение по външни сертификационни програми.

Основни ангажименти

 • Системна администрация и инженеринг на платформа за виртуализация;
 • Поддръжка и детайлен анализ на причини за инциденти;
 • Инсталация и миграция на системи по заявка;
 • Наблюдения на системи, анализ и планиране на капацитета;
 • Поддръжка от второ ниво, по телефон;
 • Консултиране на клиенти във връзка с внедряване на конкретно техническо решение.

Изисквания към кандидатите 

 • 2+ години опит в системната администрация на Linux базирани системи;
 • Познания за работа с IP мрежи / switching , routing /;
 • Отлични умения в обслужване на клиенти и идентифициране на проблеми;
 • Отлични умения за комуникация в писмена и устна форма;
 • Много добри организационни способности за документиране на събития, процеси и инциденти;
 • Владеене на английски език.

Предимства

 • Опит в работа и поддръжка на VMware 5.x;
 • Системна администрация чрез програмиране/скриптове в Windows и/или Linux среда. (bash,perl,php и/или др.);
 • Oпит в системната администрация на Windows Server 2003, 2008  базирани системи;
 • Опит в работа с NAS и SAN масиви;
 • Опит в работа със Cisco устройства;
 • Опит в работа с кодиране/прекодиране на видео в реално време и видео стрийминг;
 • Способност за диагностициране на мрежови проблеми, причинени от ограничения на портове или протоколи;
 • Опит в работа по поддръжка на хостинг компания или подобна.


Ако проявявате интерес към предложената позиция и отговаряте на посочените изисквания, можете да ни изпратите Ваша актуална автобиография и мотивационно писмо на e-mail адрес: jobs@evolink.com. Моля посочете референтния номер EVL-JrCA-2018-02 на обявата в subject на имейла.