Български
MPLS мрежа header image

MPLS мрежа

MPLS мрежа

България:

Мрежа в България

 Европа:

Какви предимства получавате с мрежата на Еволинк:

Развита мрежа с технически възли в над 30 български града и обслужваща клиенти в над 250 населени места;

  • Гъвкава инфраструктура с високо ниво на сигурност;
  • Мрежа в Европа с технически възли в ключови дейта центрове  във Франкфурт, Амстердам, Букурещ, Лондон и Скопие;
  • Собствен център за управление на мрежата;
  • Интернет свързаност към минимум 2 глобални TIER-1 оператора;
  • Директни напречни връзки към 550 световни IP мрежи;
  • Възможност за свързване с над 35 оператора, присъстващи със собствена инфраструктура в Еволинк дейта център;
  • Фокус върху Етернет услугите;
  • Възможност за директна връзка до BIX и DE-CIX.