Български
Еволинк дейта център header image

Еволинк дейта център

Центрове за данни

Еволинк е един от пионерите в предоставянето на дейта център услуги в България. Компанията изгради и оперира четири центъра за данни в градовете София, Пловдив и Варна. Най-новият от тях е Еволинк дейта център София 2.

Всички центрове за данни функционират на неутрален принцип и предоставят при равни условия услуги на оператори и бизнес потребители. Еволинк разполага с богат опит и знания в осигуряването на високо качество, най-добра среда и отлична свързаност за Вашето оборудване.

Научете повече за отделните елементи, които гарантираме и как можете да извлечете полза за своя бизнес:

Сигурност

 • Контрол на достъпа на няколко нива, включително биометрични данни;
 • Посетителите се придружават през цялото време;
 • Достъп само на оторизирани лица;
 • Денонощна охрана;
 • Видеонаблюдение с дигитален запис на входовете/изходите и коридорите между шкафовете и целия периметър около дейта центъра;
 • Електронна система за сигурност;
 • Сертифициран по международния стандарт за системата за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2017;
 • Сертифициран по международният стандарт за сигурност на картовите трансакции PCI DSS.


Околна среда

 • Контрол на температурата: над 22⁰С +/-2⁰;
 • Контрол на влажността: над 50% и под 60%;
 • Резервирани системи за контрол на околната среда;
 • Резервираност на електрозахранването на Системите за контрол на околната среда.


Електрозахранване

 • Най-добрите от своя клас и ефективни UPS системи в конфигурация 2N+1;
 • Дизел генератори;
 • 99.99% непрекъсваемост на работа (uptime);
 • Захранване от два независими токови кръга;
 • Възможност за индивидуално отчитане на потребяваната електроенергия.


Поддръжка и съдействие

 • Инсталация на сървър/шкаф;
 • 24 x 7 инженерна поддръжка на място;
 • Smart hands: Извършване на поддръжка и преконфигуриране по инструкции от клиента и наблюдение на оборудването;
 • Логистика и складиране;
 • Конфигуриране на мрежово оборудване;
 • Инсталиране на OS, бази данни и други софтуерни платформи и приложения по заявка върху клиентски сървъри;


Свързаност

 • Осигурена Интернет свързаност към минимум 2 глобални TIER-1 оператора;
 • Директни връзки към 550 световни IP мрежи, чрез DE-CIX, AMS-IX, France-IX, Equinix, LINX, BIX и частни пиъринг споразумения;
 • Възможност за свързване с над 35 оператора, присъстващи в Еволинк дейта център София 1 и 2;
 • Възможност за oтдалечена връзка до BIX и DE-CIX.