Български
Evolink.cloud header image

Evolink.cloud

Evolink.cloud е мащабна високопроизводителна облачна платформа, базирана на технологични решения на VMware, HP и Cisco systems.

Evolink.cloud предоставя ценово ефективни, скалируеми и надеждни решения за използване на IT инфраструктура под наем. За разлика от множество други доставчици на клауд базирани услуги, Еволинк осигурява и гарантира работата на всички критични елементи от клауд екосистемата:

 • Център за данни;
 • Мрежа;
 • Облачна инфраструктура;
 • Денонощна поддръжка.

Основен фокус на облачната платформа на Еволинк са сигурност, производителност и гъвкавост.

 

Сигурност:

 • Контрол на физическия достъп до центъра за данни;
 • Защита на IP ниво с комплексни firewall решения;
 • Автоматизирана защита от DDoS атаки чрез специализирана платформа за филтрация;
 • Резервирани блейд сървъри, резервирани SAN сторидж масиви, резервирани мрежови връзки;
 • Възможностите на VMware за автоматична миграция на ресурси между отделни хардуерни компоненти.

 

Производителност:

 • Стриктна политика за провизиране на брой едновременни входно-изходни операции към сторидж масивите;
 • Клъстер от висок клас сървъри и сториджи;
 • Nx10Gbps и Nx100Gbps мрежова свързаност.

 

Гъвкавост:

 • Възможност за инсталиране на произволна операционна система;
 • Предоставяне на комплексни конфигурации от виртуални сървъри и платформи;
 • Кратки срокове за имплементация на допълнителни ресурси при заявка;
 • Интернет достъп с избрана от клиента гарантирана скорост;
 • Мрежова свързаност към вътрешнокорпортивна мрежа или виртуална/физическа връзка към произволен телеком оператор в България или по света.