Български

Еволинк АД Централен офис

ул. „Бързарица" №16В, ж.к. „Овча Купел" 

гр. София 1618

тел.: 02 9 691 555 

факс: 02 9 710 084 

ел. поща: sales@evolink.com

 

Длъжностно лице по защита на данните:

ел. поща: dpo@evolink.com

тел.: +359 2 9691 555

 

Център за управление и поддръжка на мрежата

Поддръжка - Мрежови услуги

ул. "Бързарица", №16В
ж.к. "Овча Купел"
гр. София 1618, България

Телефон: +359 2 9691 650
Мобилен: +359 886 700 882

 

Поддръжка - Облачни и стрийминг услуги

ул. "Акад. Бончев", бл. 25А ж.к. "Гео Милев"
София 1113, България
Телефон: +359 2 9691 651
Мобилен: +359 887 661 430

E-mail: support@evolink.com

 

 

Регионален офис Пловдив

бул. "Христо Ботев" № 92В, тяло А, ет. 2

гр. Пловдив 4000

тел.: (088) 7894975

Звена за контакт съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2065

Звено за контакт за органите на държавите членки, за Комисията и за Европейския съвет за цифровите услуги

Email: dsa-authorities@evolink.com

Език за комуникация: български, английски

Звено за контакт за получателите на услугата

Email: dsa-customers@evolink.com