Български

Evolink  title-bg Cloud

Evolink.cloud е мащабна високопроизводителна облачна платформа, базирана на технологични решения на VMware, HP и Cisco systems.

Evolink.cloud предоставя ценово ефективни, скалируеми и надеждни решения за използване на IT инфраструктура под наем. За разлика от множество други доставчици на клауд базирани услуги, Еволинк осигурява и гарантира работата на всички критични елементи от клауд екосистемата:

 • Център за данни;
 • Мрежа;
 • Облачна инфраструктура;
 • Денонощна поддръжка.
evolink
evolink

Основен фокус на облачната платформа на Еволинк са сигурност, производителност и гъвкавост.

icon

Сигурност

 • Контрол на физическия достъп до центъра за данни;
 • Защита на IP ниво с комплексни firewall решения;
 • Автоматизирана защита от DDoS атаки чрез специализирана платформа за филтрация;
 • Резервирани блейд сървъри, резервирани SAN сторидж масиви, резервирани мрежови връзки;
 • Възможностите на VMware за автоматична миграция на ресурси между отделни хардуерни компоненти.
icon

Производителност

 • Стриктна политика за провизиране на брой едновременни входно-изходни операции към сторидж масивите;
 • Клъстер от висок клас сървъри и сториджи;
 • Nx10Gbps и Nx100Gbps мрежова свързаност.
icon

Гъвкавост

 • Възможност за инсталиране на произволна операционна система;
 • Предоставяне на комплексни конфигурации от виртуални сървъри и платформи;
 • Кратки срокове за имплементация на допълнителни ресурси при заявка;
 • Интернет достъп с избрана от клиента гарантирана скорост;
 • Мрежова свързаност към вътрешнокорпортивна мрежа или виртуална/физическа връзка към произволен телеком оператор в България или по света.
Cloud Server
Remote backup
Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
Object Storage
Dedicated Private Cloud

Cloud Server е виртуален сървър в облачна среда предназначен да осигурява максимална производителност и надеждност. Cloud Server е идеален за тези, които се нуждаят от гъвкавост и скалируемост. Предоставя гарантирани параметри (Memory, CPU, Storage) и се базира на изцяло резервирана инфраструктура

Cloud Server от Еволинк ви осигурява редица предимства:

 • Гарантирани параметри на предоставените ресурси
 • Възможност да се поръчват облачни услуги с произволно избрани от клиента параметри. Няма ограничение за избор от малко на брой предефинирани конфигурации.
 • 100% наличност на инфраструктурата
 • Отлична мрежова свързаност към всички оператори в България – Nx100Gbps
 • Отлична връзка към глобалната мрежа
 • Реализиран и поддържан в София, България
 • Поддръжка по мейл и телефон на български – техническа поддръжка, търговско обслужване, фактуриране
 • 24*7 Service desk
 • Без разход за инвестиции в хардуер
 • Предвидимост на месечните разходи
 • Без изненадващи такси след изтичане на отчетния период

 

Еволинк ви предоставя и множество опции за допълнителни услуги, които да персонализират необходимото облачно решение точно според нуждите на вашата  организация.

Бекъп и възстановяване на данни (Backup and Disaster recovery as a service)

Данните са сърцето на Вашия бизнес. Опазването им е решение от стратегическа важност без значение от размера на компанията. Ние вярваме, че решението може да бъде лесно и да ангажира възможно най-малко ресурси на компанията, както човешки, така и финансови.

Еволинк Ви предлага автоматизирано и надеждно архивиране на данни в облачна инфраструктура, както и възможност за възстановяване на информационни системи от архивни копия директно в Evolink.cloud.

Еволинк е партньор на Veeam по програмата Veeam Cloud & Service Provider.

Ключови предимства

 • Off-site backup. Резервните копия на данни се съхраняват в Еволинк дейта център София 2 изнесени извън физическа локация на основните данни.
 • Пълна видимост и контрол. Имате достъп до своите данни директно през бекъп конзолата. Получавате информация за заетото място в облачното хранилище и нотификации за всички бекъп процеси. Сами управлявате сроковете и правилата за създаване на резервни копия.
 • Криптация от край до край. Данните ви се криптират при източника по време на транспорта и в покой.
 • WAN acceleration. Възможност да ползвате решенията на Veeam за оптимизация на WAN трафика.

Услугата е подходяща както за клиенти, които вече използват Veeam Backup & Replication в своята корпоративна среда (Еволинк осигурява Remote Backup чрез Cloud Connect), така и за клиенти, които не разполагат със софтуерно решение за автоматизиран бекъп (Еволинк осигурява всички необходими софтуерни продукти и ще има ангажимент за поддръжката и управлението им).

DRaaS услугата осигурява възможност за бързо и автоматично възстановяване на отделни виртуални машини или цялостна ИТ инфраструктура директно от наличните бекъп копия в заделен за Вас облачен ресурс в Еволинк.

Еволинк предоставя опции за допълнителна колокация при нужда от поддръжка на специфични хардуерни платформи.

Услугата дава възможност за пълна автоматизация на процесите по съживяване на резервни машини и обратна миграция към оперативната инфраструктура (Automated Failover / Failback) като минимизира грешките възникващи при такива процеси.

Имате свобода да тествате своя Disaster Recovery план по всяко време, за да сте сигурни, че когато е необходимо, той ще сработи перфектно.

* За тази услуга не е наличен онлайн конфигуратор. Свържете се с нас за да изготвим специфично решение за Вашите нужди.

Услугата Cloud Object Storage представлява облачно хранилище за съхранение на файлове върху разпределена софтуерно дефинирана облачна платформа. Поддържа се висока надеждност на данните чрез двойна репликация.

Услугата е напълно съвместима с S3 API което осигурява лесна миграция и съвместимост на съществуващи приложения. Cloud Storage осигурява изключително висока гъвкавост на ползване. Няма ограничение за броя съхранявани файлове, нито за общия им обем.

Наличните REST API и SDK функционалности позволяват висока автоматизация на процесите по ползване на отдалеченото облачно хранилище и интеграция с външни системи за управление на съдържанието(CMS).

Cloud storage е изключително подходяща за съхранение на обекти, които директно се публикуват в световната мрежа заради вградената си интеграция с Evolink CDN. Услугата е идеално решение за големи по обем и постоянно растящи медия библиотеки.

Заделен частен облак (Dedicated Private Cloud) е решение подходящо за организации, които желаят да мигрират към облачна среда, но не биха желали да ползват споделена инфраструктура.

EVOLINK Dedicated Private Cloud е специализирана и изолирана облачна инфраструктура, която ще ви позволи да управлявате вашите собствени ресурси и приложения в частна среда. Услугата ви осигурява сигурност, контрол и персонализиране, като същевременно се възползвате от скалируемостта и ефективността на разходите на публичните облачни решения.

Услугата е базирана на VMware и се хоства в Еволинк дейта център София 2 на високопроизводителни HP блейд сървъри и SSD SAN сториджи в резервирни конфигурации. Всеки клиент получава частен достъп до VMware ESXi хипервайзор, който му позволява да стартира толкова виртуални машини, колкото е необходимо.

 

Предимства

 • Пълен контрол: С Dedicated Private Cloud клиентите имат пълен контрол върху хардуера, който не се споделя с други клиенти на платформата. Това осигурява максимална сигурност и гъвкавост.
 • Висока достъпност: Услугата осигурява високо ниво на резервиране на всички нива, което гарантира непрекъсната работа и минимизира риска от инциденти.
 • Поддръжка: Еволинк се грижи за хардуерната поддръжка на всички системни компоненти, осигурявайки безпроблемна работа - достъп до Интернет, частни оптични връзки, център за данни, допълнителни масиви за съхранение за архивиране и др.
 • Лесен за надграждане: Услугата може лесно да се надгражда. Като добавите нови хостове към вашия частен клъстер, вие веднага получавате нови ресурси. Няма нужда от сложни инсталации и конфигурации или дълго време за изчакване на доставка на хардуер. Допълнителните ресурси идват без прекъсване на услугата.
 • Съответствие с изисквания за сигурност и регулации: С Dedicated Private Cloud клиентите могат да бъдат сигурни, че техните данни са защитени и в съответствие с приложимите разпоредби.
 • Мрежова сигурност: Като част от услугата клиентът получава виртуален рутер/защитна стена с поддръжка за IPsec VPN, персонализирани правила за сигурност, DMZ и други.
 • Висока поверителност и гъвкавост: Достъпът до виртуалния център е само чрез специален VPN център. Всеки клиент има собствен пълен и неограничен достъп до виртуалния център, който е инсталиран за него.

* За тази услуга не е наличен онлайн конфигуратор. Свържете се с нас за да изготвим специфично решение за Вашите нужди.

prev arrow
next arrow

Еволинк не ви ограничава в избора с предефинирани пакети. Имате свобода да поръчате конфигурация с точно тези параметри, които отговарят на вашите нужди.

Обща сума
0.00 лв.
Параметър
Описание
Количество
Параметър RAM
Описание Гарантирана оперативна памет в GB
Количество
1 - 128
1 GB /
7.00 лв.
единична цена: 7.00 лв.
Параметър CPU
Описание Брой процесорни ядра *2.6Ghz
Количество
1 - 16
1 /
10.00 лв.
единична цена: 10.00 лв.
Параметър HDD
Описание Дисково пространство от тип HDD в резервиран RAID сторидж в ГБ
Количество
0 - 500
0 GB /
0.00 лв.
единична цена: 0.16 лв.
Параметър SSD
Описание Дисково пространство от тип SSD в резервиран RAID сторидж в ГБ
Количество
0 - 500
0 GB /
0.00 лв.
единична цена: 0.40 лв.
Параметър Internet
Описание Споделен Интернет капацитет с неограничен трафик
Количество
Параметър IP Адрес
Описание Един статичен IP адрес (v.4) е включен в цената
Количество
1 - 8
1 /
0.00 лв.
единична цена: 4.00 лв.
Параметър Операционна система
Описание Изберете предпочитана от вас операционна система
Количество
Параметър Стандартен бекъп
Описание Ежедневен бекъп с пазанене на данни за 7 дни. Без персонален отчет.
Количество
Параметър Базова защита от DDoS
Описание Защита от DDoS атаки без възможност за индивидуални филтри и отчет
Количество
Параметър Контролен панел Plesk
Описание Месечен лиценз за ползване на контролен панел за управление на сървър Plesk
Количество
Обща сума
0.00 лв.

Интересувам се от следните допълнителни услуги:

Интересувам се от избраната конфигурация

Вашето запитване беше изпратено успешно!

Имате ли лиценз за Veeam Backup & Replication?

Cloud Connect Backup

Обща сума
0.00 лв.
Параметър
Количество
Единична цена
Параметър Брой виртуални сървъра, които ще се бекъпват
Количество
Единична цена 10.00 лв.
Параметър Брой физически сървъра, които ще се бекъпват
Количество
Единична цена 14.00 лв.
Параметър Общо дисково пространство за бекъп данни в TB
Количество
Единична цена 50.00 лв. Посочената единична цена е за всеки започнат TB
Обща сума
0.00 лв.

Интересувам се от избраната конфигурация

Вашето запитване беше изпратено успешно!

Backup as a Service (BaaS)

Обща сума
0.00 лв.
Параметър
Количество
Единична цена
Параметър Брой виртуални сървъра, които ще се бекъпват
Количество
Единична цена 14.00 лв.
Параметър Брой физически сървъра, които ще се бекъпват
Количество
Единична цена 18.00 лв.
Параметър Общо дисково пространство за бекъп данни в TB
Количество
Единична цена 50.00 лв. Посочената единична цена е за всеки започнат TB
Параметър Управление на услугата
Изберете
Месечна такса 80.00 лв.
Обща сума
0.00 лв.

Интересувам се от избраната конфигурация

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Обща сума
0.00 лв.
Параметър
Планиран месечен капацитет
GB
Параметър Планиран капацитет за съхранение (Storage Plan Capacity)
Планиран месечен капацитет
Месечна такса
0 GB /
0.070 лв.
Месечната такса се калкулира по формулата
Планиран капацитет за съхранение (Storage Plan Capacity)
Такса за всеки GB
Валута/Мерна единица
Планиран капацитет за съхранение (Storage Plan Capacity) До 10TB
Такса за всеки GB 0.070 лв.
Валута/Мерна единица лв./GB
Планиран капацитет за съхранение (Storage Plan Capacity) От 11TB до 20TB
Такса за всеки GB 0.060 лв.
Валута/Мерна единица лв./GB
Планиран капацитет за съхранение (Storage Plan Capacity) От 21TB до 50TB
Такса за всеки GB 0.055 лв.
Валута/Мерна единица лв./GB
Планиран капацитет за съхранение (Storage Plan Capacity) От 51TB до 100TB
Такса за всеки GB 0.050 лв.
Валута/Мерна единица лв./GB
Планиран капацитет за съхранение (Storage Plan Capacity) Над 100TB
Такса за всеки GB 0.045 лв.
Валута/Мерна единица лв./GB
Параметър Планиран изходящ месечен трафик
Планиран месечен капацитет
Месечна такса
0 GB /
0.050 лв.
Месечната такса се калкулира по формулата
Планиран изходящ месечен трафик
Такса за всеки GB
Валута/Мерна единица
Планиран изходящ месечен трафик До 30TB
Такса за всеки GB 0.050 лв.
Валута/Мерна единица лв./GB
Планиран изходящ месечен трафик От 31TB До 100TB
Такса за всеки GB 0.020 лв.
Валута/Мерна единица лв./GB
Планиран изходящ месечен трафик От 101TB до 500TB
Такса за всеки GB 0.010 лв.
Валута/Мерна единица лв./GB
Планиран изходящ месечен трафик Над 500TB
Такса за всеки GB 0.006 лв.
Валута/Мерна единица лв./GB
Обща сума
0.00 лв.

Интересувам се от избраната конфигурация

Вашето запитване беше изпратено успешно!