Български
VPN - Виртуална частна мрежа header image

VPN - Виртуална частна мрежа

MPLS VPN (Multi-protocol label switching virtual private network) услугите на Еволинк осигуряват надежден и сигурен достъп до Вашата мрежа от всяка точка на България. Това решение Ви позволява да извършвате едновременно множество дейности и задачи – от критични бизнес приложения, системи за управление на клиентите и контактите, счетоводни софтуерни продукти, качествени видеоконферентни връзки и гласови услуги, до стандартни услуги като електронна поща и уеб-базирани приложения.

Еволинк оперира своята MPLS мрежа в цялата страна. Тази професионално изградена мрежа ни позволява да осигуряваме високо качество, високоскоростна връзка, управление на трафика и възможност за лесно и бързо надграждане на услугите. Използваната технология позволява да се гарантират качествените параметри на VPN услугата и възможността за предоставяне на Споразумение за ниво на техническо обслужване (SLA). Друго предимство на MPLS технологията е възможността за управление на трафика, като се маркира и гарантира преноса на приоритетния трафик на клиентите.

Еволинк предлага и предоставя на своите клиенти два вида MPLS VPN услуги:

  • IP Ethernet Connect – услугата представлява IP базирана виртуална частна мрежа посредством MPLS мрежата на Еволинк.
  • L2 Ethernet Connect – услугата представлява “виртуална наета линия през IP мрежата на Еволинк”, като клиентът има възможност да организира самостоятелно IP маршрутизацията в своята собствена виртуална мрежа.