Български
Дейта център  header image

Дейта център

Дейта център услугите на Еволинк съчетават в себе си опита и водещите технологии в индустрията, за да осигурят най-високо ниво на надеждност и сигурност.

Колокация

Клиентите могат да избират между стандартни решения за рак и решения с висока консумация на ток с опции от 3kW до 10kW резервирано електрозахранване. Проектирали сме специални зони за максимално използване на енергия и разпределение на топлината. Всички ракове се заключват индивидуално. Предлагаме индивидуално отчитане на консумацията на електроенергия за всеки шкаф.

Сигурност

Еволинк осигурява сигурност на няколко нива. Клиентите имат достъп до дейта центровете на компанията 24/7/365. Посетителите трябва да представят документ за самоличност преди да бъдат допуснати за посещение. Достъпът се контролира от биометрични четци, PIN код и RF ID карти. Сигурността се гарантира от 24/7 физическа охрана и видеонаблюдение на входа и изхода, в коридорите между шкафовете и мониторинг на 360 градуса около дейта центъра.

Зелен ефект

Не само сме боядисали новия ни дейта център в зелено, но и изпитваме загриженост за защитата на околната среда и гарантиране на комфорта на хората. В управлението на енергията и контрола на въздушните потоци сме търсили максимална енергийна ефективност. Новият Еволинк дейта център София 2 е оборудван с газ за пожарогасене от последно поколение – NOVEC с нулев ефект върху озоновия слой. Прилагат се технологии за намаляване на шума. Спазва се инструкция за отстраняване на отпадъци.

Услуги с добавена стойност

Smart Hands поддръжка. Инсталация на оборудване, преместване, рестартиране и отдалечено управление, подмяна на компоненти по искане на клиента, аранжиране на кабели в шкафа на клиента, наблюдение на access logs, електропотребление и много други дейности по заявка на клиента.

Свързаност. Нашите Интернет услуги осигуряват на клиентите ни сигурност, бързина и качество, на една стъпка от TIER1 оператори. Нашите VPN услуги осигуряват на клиентите ни бърза, сигурна и надеждна връзка до всяка точка в България и по света.

Dedicated и виртуални сървъри. Dedicated и виртуалните сървъри се предлагат индивидуално или в пакет с други наши услуги. Фокусирани върху гъвкавост, висока достъпност и производителност те гарантират на клиентите ни спокойствието, от което имат нужда.

Back-up и възстановяване на данни. Възможности за автоматизиране на процесите по архивиране на критични данни на външни масиви. Гъвкави опции за възстановяване на данни или на цели виртуални системи при заявка.