Български
Еволинк дейта център София 2 header image

Еволинк дейта център София 2

Сигурност

Три нива на достъп – четец за биометрични данни, PIN код и RF ID карти;

24x7 физическа охрана;

Видеонаблюдение с цифров запис на входовете/изходите и между коридорите с шкафове;

Видео мониторинг на 360 градуса около периметъра на съоръжението;

Шкафове с индивидуално заключване.

Местоположение

Достъпен през две основни пътни артерии, на 25 минути от Летище София:

  • Околовръстен път;
  • Бул. Цар Борис ІІІ.

Намира се извън индустриални зони.

Характеристики на сградата и помещенията

Капацитет – 300 м2.;

Сградата е проектирана специално за дейта център;

Обособена High density зона от затворен тип;

Двоен под с товароносимост 1350кг/м2;

Двоен под с височина 600мм от типа „свободен под“;

Регулируеми алуминиеви плочи с 50% отваряемост;

Оборудван с товарна рампа;

Намира се на партерно ниво;

Няма прозорци, нито обозначителни знаци или табели.

Технически характеристики на шкафовете

800мм/1000мм шкафове с индивидуално заключване;

Резервирано електрозахранване на шкаф - 4-10 kW;

Перфорация на вратите на шкафовете - 80%;

Стоманена рамка на шкафовете, позволяваща монтаж на оборудване с тегло до 1000кг.

Резервираност на електрозахранването

Система за резервирано електрозахранване 2x(N+1);

2 шинопроводни системи, съответно A и B;

Последна генерация Emerson UPS система, осигуряваща резервираност на електрозахранването;

880kVA дизелов генератор, поддържащ 24 часа резервираност при пълно натоварване, 24х7 договор за доставка на гориво.

Контрол на климата

Нива на поддържана температура: 22 градуса по Целзий +/- 20С;

Нива на поддържана влажност: 45-55% RH;

Високоефективна система за контрол на климата от типа free cooling;

Резервираност N+1;

Повдигнат под 600 мм, свободен от електро- и комуникационни кабели;

Електрозахранването на системите за контрол на климата е резервирано от дизел генератора.

Системи за детекция на пожар и наводнения

Система за пожаро-детекция в повдигнатия под чрез сензори;

Много ранна детекция на дим (VESDA);

Автоматизирано пожарогасене с нова генерация гасителен агент – NOVEC 1230 с нулев ефект върху озоновия слой;

Две независими системи за пожаро-детекция;

Огнеупорни метални входно/изходни врати.

 

Видео представяне на Еволинк дейта център София 2