Български
News page header image

Новини

Активиране на високоскоростна връзка към IP мрежата на Сръбски Телеком

С настоящата стъпка се постигат няколко основни цели, които считаме за уникални за пазара на IP услуги в България:

  • през IP мрежата на Сръбски Телеком Еволинк получава IP свързаност към мрежите на най-големите TIER-1 оператори в света: SPRINT Link, MCI Verizon, British Telecom, Telia и Level3;
  • опериране с нова Интернет наземна оптична връзка по физически отделен маршрут от използваните до момента от нашата компания;
  • осигуряване на пълна резервираност от българската граница до точките на терминиране на международните връзки чрез най-надеждните оператори в съседните държави - Сръбски Телеком и Ромтелеком;
  • осигуряване на уникална възможност за качествена и надеждна алтернатива на IP услугите предлaгани от останалите оператори в България;
  • създаване на още по-добри условия за потребителите на IP услугите на Еволинк.
Всички новини