Български
News page header image

Новини

Еволинк предлага услуги за защита от DDoS атаки

Последните няколко години в развитието на Глобалната мрежа бележат постоянен ръст в броя и обема на мрежовите атаки от типа DDoS (Distributed Denial of Service Attacks). Подобен тип атаки вече не са епизодични инциденти, а постоянна грижа на мениджърите по информационна сигурност. Според глобалното изследване за Интернет и мрежовата сигурност State of the Internet, броят на DDoS атаките през 2015 г. се е увеличил със 180% спрямо 2014 г.

Според статистиката за третото тримесечие на 2015 г. на друг глобален лидер в решенията за Интернет сигурност, Verisign, всяка индустрия е подложена на риск от DDoS атаки.

 Anti-DDoS stats

 

За да отговори на актуалните тенденции и нужди на пазара, водещият български телекомуникационен оператор Еволинк започна предлагането на нова услуга за защита от DDoS атаки.

Услугата е реализирана чрез комплексна специализирана платформа за защита, инсталирана в центровете за данни на компанията в София. След период на четиримесечни активни тестове в лабораторни и в реални условия Еволинк стартира тази изключително нова за българския пазар услуга.

Услугата е предназначена за най-широк кръг бизнес потребители, които имат нужда техните онлайн ресурси (web сайтове, онлайн магазини, медии, онлайн игри, финансови услуги и др.)  да са винаги достъпни за крайните им клиенти.

Услугата за защита от DDoS атаки работи като наблюдава профила на входящия международен Интернет трафик, насочен към защитените хостове по редица параметри. В случай на отклонение от нормалния профил на потребление, подозрителният трафик се пренасочва към почистващата платформа. След детайлен анализ на този трафик, атакуващите пакети се остраняват и само легитимните пакети се пропускат да продължат към своята дестинация.

Услугата се предлага в два режима на работа – автоматична защита и ръчна.

При ръчна защита клиентът сам избира дали и кога да активира анализ и почистване на трафика чрез специализиран уеб интерфейс.

При автоматичен режим на защита пренасочването на трафика за почистване се извършва изцяло от платформата и не изисква ръчна намеса нито от клиента, нито от инженерен екип на Еволинк. Срокът за активиране на автоматичната защита при детекция на атака е под 3 сек.

Защитата от DDoS не внася допълнително закъснение в трафика, нито влошава усещането за потребителите.

В допълнение Еволинк предлага редица инструменти за нотификация при детекция на атаки, както и подробни отчети за типа, броя и естеството на отчетените и филтрирани атаки.

В настоящия момент Еволинк предлага безплатен 30-дневен тестов период на услугата.

Всички новини