Български
News page header image

Новини

Еволинк със сертификат ISO/IEC 20000-1:2011

Еволинк АД премина успешна сертификация на внедрената система за управление на IT услугите, предоставяни от дружеството, по стандарт ISO/IEC 20000-1:2011.

ISO/IEC 20000-1 е стандарт за система за управление на услугите. Той определя изискванията за доставчика на услуги, за да планира, да създаде, внедри, оперира, а след това да наблюдава, преразглежда, поддържа и подобрява тази система. Изискванията включват дизайн, прехода, предоставяне и подобряване на услугите, за да се изпълнят договорените нива на услугата (Service level agreement).

Сертифицирането по ISO/IEC 20000-1 бързо става еталон за качество сред провайдърите на ICT услуги. И не е просто етикет, а дава възможност да се подобряват услугите и качеството им чрез разумно прилагане на процесите на мониторинг и анализи.

Одитът и сертификацията на системата за управление на IT услугите бе извършен от международната компания LL-C (Certification).

Всички новини