Български
News page header image

Новини

Еволинк развива съществено своята инфраструктура

От края на декември 2010 год. Еволинк вече разполага с 4 пъти по-голям капацитет в своя международен възел във Франкфурт след приключване на първия етап от фаза 5 от развитието на своята мрежа. 
 
С увеличаване броя на клиентите и услугите на Еволинк нарастна и нуждата от по-големи капацитети в опорната мрежа на Еволинк. С изчерпване на IPv4 адресното пространство телекомуникационните компании и целият световен бизнес е изправен пред едно сериозно изпитание, което Еволинк очаква и се подготвя за него. Предизвикателствата по цялостното внедряване и поддръжка на IPv6 и 32 битови Автономни системи, увеличаване на броя интерконекти с други оператори със скорости от по 10Gbps, както и нуждите от по-висока резервираност и отказоустойчивост, доведоха до напълно естествената необходимост от следващата поредна фаза от развитието на инфраструктурата на Еволинк.  
 
С ъпгрейда на опорния международен възел във Франкфурт стартира един сериозен процес на промени, базиран на решения от водещи световни вендори. Сред резултатите, които ще постигнем до месец март 2011год., са:

  • Изграждане на опорна IP инфраструктура с капацитет 80Gbps
  • Повсеместно внедряване на Carrier Ethernet и други нови технологии
  • Разширяване капацитетите и възможностите на Клауд Компютинг платформата на компанията
  • Разширяване на капацитета и възможностите на Content Delivery Network (CDN) на Еволинк
  • Повишаване надеждността на опорната мрежа
  • Значително повишаване капацитетите и връзките с международни оператори
  • Пълна съвместимост с IPv6 и 32 битови AS
  • Многократно увеличение на броя портове за посрещане на нови високоскоростни клиенти

Всичко това ще доведе до по-голяма ефективност на мрежата на Еволинк и възможност за предлагане на нови по-гъвкави и качествени решения за нашите клиенти. Бързите темпове на развитие на телекомуникационния бранш през последните години, доведе до неимоверен ръст в пренасяните капацитети и в обема на съхраняваната информация, до развитие на много нови решения за оптимизация на работата на клиентите, както и до напълно променени модели на работа на много браншове. Еволинк се старае да е винаги готова да посрещне предизвикателствата от бързите темпове на развитие и да внедрява все повече иновативни решения, използвайки своя опит и креативност и следейки новите решения на водещите компании и производители в бранша.

Всички новини