Български
News page header image

Новини

Еволинк се сертифицира по ISO27001

Еволинк се сертифицира успешно за внедрена система за управление на информационната сигурност.

Компанията получи сертификат по стандарт ISO/IEC 27001:2013 за пълния набор от услуги, които предлага включително дейта център услуги, облачни услуги и решения за мрежова сигурност.

Всички новини