Български
News page header image

Новини

Еволинк ви приветства с предстоящия световен IPv6 ден!

8 юни 2011 г. е обявен за световен ден на IPv6. Събитието е организирано от Интернет общество (ISOC), международна неправителствена организация, създадена да подпомага създаването на стандартите, обучението и политики при развитието, еволюцията и използването на Интернет. На 8 юни Google, Facebook, Yahoo!, Akamai и редица други Интернет компании, сред които и Еволинк, ще бъдат между организациите, които ще предложат тяхното съдържание върху IPv6 за 24-часов тестов период. За повече информация: http://isoc.org/wp/worldipv6day/

С раздаването и на последния блок IPv4 адреси от IANA (Internet Assigned Numbers Authority) бизнесът свързан с Интернет е изправен пред огромно предизвикателство как да запази настоящите темповете на развитие и растеж. Нуждата от предприемане на мерки за преминаване към IPv6 адреси е вече съвсем осезаема. Процесът на миграция от IPv4 към IPv6 е сложен и дълъг и ние в Еволинк се подготвяме за него от години.

Ако не сте започнали подготовка във Вашата организация, то сега е момента да го направите.

Кой следва да знае за IPv6? *

Почти всеки, който използва Интернет днес, ще бъде засегнат. Някои повече от други, някои просто позволявайки автоматично обновяване на софтуера, за да осигури на платформата им необходимите условия за свързване към IPv6 мрежата.

  • Ако сте системен администратор или мрежов инженер, трябва да разберете как да внедрите и да управлявате IPv6 адресите на Вашето съществуващо оборудване или да определите какво оборудване или софтуер ще трябва да закупите или да инсталирате, за да поддържат IPv6.
  • Ако сте технически директор, трябва да осигурите възможност на Вашия персонал да набере практически опит с IPv6, за да могат да обслужват Вашата организация и Вашите клиенти.
  • Ако сте директор продажби или маркетинг и Вашият бизнес зависи от Интернет, тогава трябва да разработите конкурентни стратегии за това, как ще представите Вашата способност за работа с IPv6, когато това стане двигател на пазара.
  • Ако сте от висшето ръководство на компанията или инвеститор в Интернет компания, трябва да знаете за IPv6 в светлината на риск мениджмънта и да разработите план за внедряването на IPv6 във Вашата организация.
  • Ако сте краен потребител, е нужно просто да търсите поддръжка на IPv6, когато избирате мрежови устройства, софтуер или хардуер. Работа на други е да направят всичко необходимо, за да не се притеснявате за техническите детайли по отношение на IPv6.

На страница, изготвена специално за целта от RIPE NCC - регионалният регистър за Европа и Близкия Изток, можете да се запознаете по-подробно със стъпките, които RIPE NCC препоръчва да се вземат с цел плавно преминаване към IPv6. За повече информация вижте тук: http://www.ipv6actnow.org/

Еволинк предоставя напълно безплатно на своите клиенти регистрация на IPv6 адреси и технически консултации за имплементацията им.

Ако желате да научите повече за възможностите и предизвикателствата, които новият  Интернет протокол поставя пред бизнеса, ще се радваме да споделим нашия опит. Пишете ни на адрес: ipv6@evolink.com

* Източник – HE.COM

Всички новини