Български
News page header image

Новини

Еволинк въвежда 10 Gbps технология

След анализ и проведени технически тестове на различни произвидители, Eволинк избра решение на Cisco Systems за следващата фаза от развитието на своята национална опорна IP MPLS мрежа за преход към 10 Gbps технология.

Нуждата от тази стъпка по отношение на IP MPLS мрежата на компанията към 10 Gbps технология е продиктувана от бързо нарастващите изисквания на нашите клиенти за транспортиране на все по-големи обеми IP трафици без никакви компромиси в надежността и качеството на предлаганите от страна на Eволинк услуги. Едновременно с това, бе отчетен темпът на разрастване на националната IP MPLS мрежа на компанията и новите изисквания към нейната производителност. Увеличаването на производителността на мрежата на Eволинк посредством въвеждането на 10 Gbps технология ще позволи ефективното и безпроблемно предоставянето на услуги с нови, по-високи капацитети в диапазона 1Gbps - 10Gbps.

Избраното от страна на Eволинк решение на Cisco Systems е базирано на най-нова серия комутатори от серия CISCO4900M и маршрутизатори от серия CISСO7600. Тук е мястото да се отбележи, че избраната серия комутатори от серия CISCO4900M превръща Eволинк в първата компания в България, която ще ползва тази платформа. Решението позволява превключване на капацитети от над 320 Gbps в точките от IP MPLS мрежата на територията на страната. С този свой избор Eволинк за пореден път доказва на практика своята последователност по отношение на непрекъснатото удовлетворяване на изискванията на своите клиенти, свързани с нарастващи нива на капацитетите и качество на предоставяните услугите.

Всички новини