Български
News page header image

Полезно

Как да подобрите сигурността на вашия уеб сайт: Накратко за WAF

С увеличаващата се зависимост от уеб приложения в бизнеса и ежедневието, те се превръщат в основна цел за кибер атаки. Този ръст в активността в интернет пространството увеличи потребността от по-усъвършенствани защитни мерки. Един такъв ключов инструмент е Защитната стена за уеб приложения (WAF – Web Application Firewall), която играе важна роля в предпазването от интернет заплахи. В този блог пост ще изследваме как WAF функционира като ключов инструмент за онлайн защита и как тя укрепва общата уеб сигурност. Ако се чудите как да защитите своя уеб сайт от атаки, имплементирането на WAF е най-правилното решение за вас.

 

Какво е защитна стена за уеб приложения (WAF)?

Защитната стена за уеб приложения (WAF) е решение за сигурност, предназначено да защитава уеб приложенията от широк спектър от кибер заплахи, включително, но не само, SQL инжектиране, междусайтови скриптове (XSS), фалшиви заявки между сайтовe (CSRF) и други атаки на приложния слой. За разлика от традиционните защитни стени, които се фокусират върху мрежовия трафик, WAF работят на приложния слой, специално насочени към HTTP и HTTPS трафик, като по този начин защитават вашия уеб сайт.

 

Как работи WAF?

WAF действа като филтър между уеб сървъра и клиентите, като анализира входящия и изходящия HTTP/HTTPS трафик. Той проверява всяка заявка и отговор, търсейки модели и аномалии, които съответстват на известни сигнатури на атака или подозрително поведение. Когато бъде открита потенциална заплаха, WAF предприема подходящи действия, като блокиране или маркиране на заявката, като по този начин предотвратява достигането на атаката до уеб приложението или уеб сайта.

 

Видове защитни стени за уеб приложения:

Мрежово/облачно базиран WAF: Този тип WAF обикновено се разполага на границата на нашата мрежа или в облачна среда на доставчик на WAF услуга. Така се прихваща и анализира трафика, преди да достигне уеб сървъра, на който е разположен вашия уеб сайт. Той често работи като обратно прокси, което му позволява да филтрира и проверява входящия трафик за потенциални заплахи. Съществено предимство на такива изнесени решения е възможността да предоставят и допълнителни типове защита, като защита от DDoS атаки например.

 

Базирани на хост WAF: За разлика от мрежовите/облачни WAF, базираните на хост WAF се инсталират директно на уеб сървъра. Те осигуряват защита на приложния слой, като анализират трафика между уеб сървъра и уеб приложението. Този тип подход е все по-малко използван в днешно време, но остава добро базово решение за организации, които сами хостват собствения си сайт и имат пълен контрол върху хостинг сървърите.

 

Характеристики и предимства на WAF:

Откриване и предотвратяване на заплахи: WAF използват комбинация от откриване, базирано на сигнатура и анализ на поведението, за да идентифицират и блокират злонамерен трафик. Чрез откриване и предотвратяване на често срещани атаки, като SQL инжектиране и XSS, WAF защитават уеб приложенията от потенциални уязвимости.

Някои от по-развитите WAF технологии разполагат и с механизми за логически анализ в комбинация с изкуствен интелект на реалния код в трафика. Това позволява идентификация на още неизвестни типове атаки и защита на уязвимости, които още не станали публични. Такъв тип технологии прилага водещия корейски производител в Penta Security в техния WAF – Cloudbric.

Детайлни контроли за сигурност: WAF предлагат на администраторите възможността да дефинират конкретни правила и политики за сигурност въз основа на изискванията на тяхното приложение или уеб сайт. Това ниво на персонализиране позволява на организациите да адаптират поведението на защитната стена към своите уникални нужди за сигурност.

Наблюдение и регистриране на трафика: WAF предоставят подробни логове и отчети, които предлагат информация за трафика на уеб приложенията, включително информация за потенциални атаки. Тези логове могат да помогнат при криминалистичен анализ, одит на съответствие и идентифициране на възникващи заплахи.

Мащабируемост и производителност: Съвременните WAF решения са проектирани да се справят с големи обеми трафик, без да оказват значително влияние върху производителността на уеб приложенията. Те използват усъвършенствани техники, като кеширане и балансиране на натоварването, за да осигурят оптимална мащабируемост и наличност. Или казано на прост език, защитната стена работи абсолютно невидимо за вашите потребители. Тя не води до забавяне на достъпността на вашия уеб сайт, независимо колко голям и натоварен е той.

 

Предизвикателства:

Докато WAF са ефективни за смекчаване на широк спектър от заплахи за уеб приложения, има няколко неща, които трябва да имате предвид:

Фалшиви положителни резултати: WAF могат понякога да блокират легитимен трафик, ако неправилно го идентифицират като заплаха. Правилната конфигурация и редовната фина настройка могат да помогнат за минимизиране на фалшивите положителни резултати. Когато избирате WAF решение или услуга, не пропускайте да обърнете внимание на този показател. Минимални стойности за фалшиви положителни резултати е един от съществените критерии, по който организациите да изберат подходящо WAF решение или услуга.

Разширени заплахи: WAF непрекъснато се развиват, за да се борят с възникващи заплахи. Въпреки това, сложните атаки могат да заобиколят определени WAF защити. Следователно организациите трябва да възприемат подход за защита в дълбочина и да допълват WAF с други мерки за сигурност.

 

Защитните стени за уеб приложения (WAF) играят решаваща роля в защитата на уеб приложенията и уеб сайтовете от различни киберзаплахи. Чрез анализиране на уеб трафика и прилагане на интелигентни мерки за сигурност, WAF позволяват на организациите да подобрят сигурността на своите уеб приложения. Тъй като обхватът на заплахите продължава да се развива, инвестирането в стабилно WAF решение или услуга става все по-важно за защита на чувствителни данни, поддържане на доверието на клиентите и осигуряване на гладкото функциониране на уеб приложенията.

 

Еволинк си партнира с Penta Security и предлага тяхната услуга Cloudbric WAF+ – напълно управлявана защитна стена за уеб приложения, базирана на 20 години опит и експертиза в областта на сигурността. Научете повече или поръчайте пробен период на WAF Evolink

 

Всички новини