Български
News page header image

Новини

Онлайн демонстрация на интуитивна и икономична видео платформа за излъчване на заседания на общинските съвети

На 15 май 2024 г. „НСОРБ-Актив“ и „ЕВОЛИНК” АД организираха съвместно практически семинар на тема „Онлайн демонстрация на интуитивна и икономична видео платформа за излъчване на заседания“.

Семинарът предизвика огромен интерес с над 140 представители на общините в България. 

В рамките на семинара инженери от Еволинк демонстрираха възможностите на разработената от нас специализирана видео платформа и как само с три стъпки всяка община може да стартира онлайн излъчвания и да поддържа видео архив на сайта си. Платформата предоставя възможност за:

  • излъчване на заседания на общинския съвет и на неговите постоянни комисии на живо;
  • запис на излъчванията;
  • автоматично публикуване на записите и поддържане на видео архив на собствените сайтове на общините.

Предлаганата платформа отговаря на изискванията на чл.28 от ЗМСМА – „…Всяко открито заседание на общинския съвет се излъчва в реално време в интернет на интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница.“

Екипът на компанията, освен демонстрация на всички възможности на платформата, предостави и информация за цените на услугите, техническите параметри и възможностите за ползване на услугата  с активното участие с въпроси от страна представителите на общините.

демонстрация на платформата за онлайн излъчвания на Еволинк

Всички новини