Български
News page header image

Новини

От Flash към HTML5 и SSL

Еволинк избра да мигрира всички свои видео стрийминг услуги от Flash към HTML5 и SSL. Водени от постоянния стремеж за подобряване на качеството на услугите и съответствие със световните технологични тенденции, от началото на 2017 година, компанията спира развитието Flash-базирано разпространение на видео съдържание.

Основно предизвикателство при онлайн видео стрийминга е съвместимостта с всеки екран (всяко клиентско устройство) и сигурността на съдържанието. Адресирайки тези две цели, Еволинк преминава към изцяло HTTP/S базиран видео стрийминг в цялата си CDN мрежа.

Клиентите на компанията ще могат да се възползват от много по-олекотен и гъвкав модел на видео излъчване на своето съдържание, като едновременно с това ще подобрят изживяването за своите крайни зрители. Видео стрийминг към всеки екран – компютри, смарт телефони, таблети, игрови конзоли, set-top-box, смарт телевизори и други, без инсталация на допълнителни plug-ins и във възможно най-олекотен формат е същността на Еволинк CDN.

Едновременно с миграцията към изцяло HTTP/S базиран видео стрийминг, компанията активира версия 2 на своята известна сюита от инструменти за видео сигурност. Компаниите, публикуващи онлайн видео чрез Еволинк CDN, могат да разчитат, че тяхното съдържание ще се достъпва само от потребителите,  до които е адресирано и само по логиката за достъп до съдържанието, която са заложили те.

Комбинирайки ключови параметри като Time to Live, Geographic Restrictions, MD5 Hash string, URL/Domain lock и Expiration Parameter, клиентите на Еволинк автоматизират процесите по защита на техните онлайн излъчвания чрез удобни APIs директно на ниво CDN. Допълнително ниво на защита се реализира чрез използване на SSL протокол за всяка стрийминг сесия.

Всички новини