Български
News page header image

Новини

Разширение на националната IP MPLS мрежа на ЕВОЛИНК

Еволинк увеличи броя на възлите в националната си IP MPLS. В следствие на това разширение, дружеството вече оперира с 28 броя основни мрежови възли на територията на Р България.

Допълнително, в опорните точки на IP MPLS мрежата бяха инсталирани и въведени в експлоатация нови високопроизводителни гигабитови маршрутизатози от серия CISCO7600. Извършените разширения на мрежата позволяват двадесеткратно увеличение на обемите трафици от данни, които могат да се обслужват от IP MPLS мрежата на Еволинк, като през нея безпроблемно могат да преминават IP капацитети, надхвърлящи 50 Gbps.
Извършените промени имаха за своя основна цел осигуряването на качествено нови условия за обслужване на потребителите на Layer 2 и IP VPN услуги, Интернет услуги и услуги за колокиране на клиентско оборудване в техническите центрове на Еволинк, предназначени за това.

Използването на такъв клас най-съвременни технологии, комбинирани с резервирана преносна среда, гарантират на клиентите на компанията качеството на техните услуги и възможността за експресно увеличение на капацитетите на ползваните от тях IP услуги при необходимост.

Всички новини