Български
News page header image

Новини

Търговски директор на ЕВОЛИНК АД

От 01.02.2008 год. г-жа Биляна Юрукова заема позицията Търговски директор на Еволинк. Нейните отговорности ще включват управлението на търговската политика и пазарната реализация на услугите на компанията.

Г-жа Биляна Юрукова е завършила висшето си образование в „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София със специалност „Международни икономически отношения”. Тя работи в областта на телекомуникациите и IP услугите от 1999 год. Притежава солиден професионален опит, натрупан през годините в няколко водещи компании от бранша.

Всички новини