Български
News page header image

Новини

Втори център за управление на трафика в мрежата на Еволинк

Еволинк изгради втори технически център за разпределение и управление на трафика с цел повишаване надеждността на предоставяните Интернет услуги. Този център е разположен на българо-румънската граница и аналогично на основния възел в София, изпълнява функции по разпределение на международния IP трафик на компанията. Тази уникална за България топология на мрежата ни позволява да предоставяме Интернет услуги в цялата страна без прекъсване, дори при отпадене на връзки в някой от техническите центрове.

Това развитие на мрежата на Еволинк е израз на стремежа ни да затвърдим изграденото реноме на надежден оператор - доставчик на интернет и други телекомуникационни услуги.

Всички новини