Български
News page header image

Полезно

Защитете своя онлайн бизнес: Контролен списък за собственици на малки и средни предприятия, които не са технически специалисти

Въведение

Вие сте собственик на малък и среден бизнес и се притеснявате за сигурността на вашия онлайн бизнес, но сте затрупани от технически жаргон? Не сте сами. Гарантирането на сигурността на вашето онлайн присъствие и репутация е от голямо значение, но не е задължително да е сложно. Този списък от задачи е предназначен специално за собственици на малки и средни предприятия, които не са технически специалисти. Той представя основните стъпки за защита на вашия онлайн бизнес по прост и практичен начин. С това ръководство можете уверено да подобрите сигурността на уебсайта си – и потенциално да увеличите онлайн репутацията и надеждността на вашия бизнес.

Този контролен списък предлага практични, ясни стъпки, които дават незабавни резултати, помагайки ви да защитите ефективно своя онлайн бизнес. Няма нужда от задълбочени технически познания – просто следвайте тези основни стъпки, за да подобрите вашата уеб сигурност.

Контролният списък

Основна сигурност на уебсайта

 • Използвайте силни пароли: Уверете се, че всички акаунти, свързани с вашия уебсайт, имат силни, уникални пароли.
 • Редовно актуализирайте софтуера: Актуализирайте редовно платформата и добавките (add-on) на уебсайта си, за да коригирате възможни уязвимости в сигурността.
 • Архивирайте уебсайта си: Редовно архивирайте уебсайта си, за да предотвратите загуба на данни в случай на пробив.

 

Разширени мерки за сигурност

 • Инсталирайте защитна стена за уеб приложения (WAF): Защитете вашия сайт от злонамерен трафик и атаки.
 • Активиране на HTTPS: Защитете уебсайта си с SSL/TLS криптиране за защита на данните.
 • Ограничаване на достъпа на потребителите: Давайте само необходимите разрешения на конкретни хора от персонала, за да минимизирате риска.

 

Специфики за електронна търговия

 • Payment Gateways (Процесори за сигурни разплащания): Използвайте реномирани процесори за разплащания със силни протоколи за сигурност.
 • Показвайте етикети за сигурност: Показвайте етикети за доверие, за да уверите клиентите относно сигурността на транзакциите.
 • Редовно сканирайте за уязвимости: Използвайте инструменти за сигурност, за да сканирате за уязвимости и да ги коригирате незабавно.

 

Превантивни действия

 • Обучете своя екип: Осигурете основно обучение за киберсигурност на вашите служители.
 • Наблюдение за подозрителна дейност: Редовно проверявайте за необичайни дейности на вашия уебсайт.
 • Създайте план за реакция: Поддържайте актуален план за действие в случай на инцидент със сигурността.

 

Съответствие с регулациите

 • Разберете законите за защита на данните: Бъдете наясно с GDPR и други съответни разпоредби за защита на данните.
 • Прилагане на политика за поверителност: Уверете се, че имате ясна, съвместима политика за поверителност на вашия уебсайт.

 

Заключение

Все още звучи сложно и трудно за изпълнение? Да, наистина сигурността е комплексен и непрекъснат процес, а не еднократна настройка.

Искате ли да научите повече за задачите в контролния лист с конкретни съвети и примери?

Често пъти една проста стъпка от изброените в списъка, може драстично да повиши сигурността на вашия уеб сайт. Инсталирането на защитна стена (WAF) пред вашия уеб сайт например, може да разреши проблемите с неактуализирани платформи или софтуер, нуждата от SSL и потенциални заплахи от хакерски пробиви. Съществуват подходящи WAF облачни услуги, които ще ви спестят нуждата от специализиран хардуер, софтуер или сложни конфигурации от инженерния екип.

Все пак, нашата препоръка е да се запознаете с конкретните съвети и примери в разширената версия на контролния лист, която можете да намерите тук.

Всички новини