Evolink logo
Bulgarian
Careers page header image

ОФИС СЪТРУДНИК/РЕЦЕПЦИЯ

За офиса ни в гр. София търсим комуникативна, организирана и отговорна личност за позицията ОФИС СЪТРУДНИК/РЕЦЕПЦИЯ.


Подходящият кандидат трябва да е енергична личност, която влага ентусиазъм в работата си и притежава комуникативност и способност да се изразява отлично както устно, така и писмено.


Отговорности:

 • Приема телефонни обаждания и съобщения и ги насочва към съответните служители;
 • Приема, завежда и разпределя по адресати и предназначение входящата кореспонденция;
 • Извежда изходящата кореспонденция и организира изпращането й;
 • Насочва към съответните служители получените факс съобщения. Изпраща факс съобщения;
 • Организира командировки в страната и чужбина;
 • Поддържа делата за документите, които се съхраняват в деловодството – входяща и изходяща кореспонденция, договори, оферти;
 • Спазва изискванията за водене на деловодството, архивите и за оформяне на документацията съгласно нормативните изисквания.


Изисквания:

 • Средно или висше образование;
 • Спазване конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи
 • Много добро владеене на английски език;
 • Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Internet, Outlook;
 • Отлични комуникативни умения и добра езикова култура;
 • Организационни способности и умения за работа в екип;
 • Коректност и изпълнителност;
 • Приветливост и учтивост.


Ние Ви предлагаме:

 • Възнаграждение съобразено с отговорностите за длъжността;
 • Сигурност и стабилност на работното място;
 • Добра социална среда и условия на труд;
 • Обучение по работния процес.


Ако проявявате интерес към предложената позиция и отговаряте на посочените изисквания, можете да ни изпратите Ваша актуална автобиография и мотивационно писмо на e-mail адрес: jobs@evolink.com. Моля посочете референтния номер на обявата EVL-OM-2015-10 в subject на имейла.