Български

Case Studies

Как общините в България могат да излъчват на живо в Интернет своите заседания

Заседания на общински съвет се излъчват на живо в Интернет

Решения за излъчване на живо в Интернет и създаване на записи на заседанията на общинските съвети в България.

arrow
icon

Предизвикателството

Клиентът

Общинска администрация на община в централна България.

Общината е с население около 10 000 жители. Административния център на общината е град известен с туристическите си и природни забележителности. В обхвата на общината попадат още 60 малки населени места.

Предизвикателството

Общинската администрация желае да подобри информираността на своите избиратели. Поставила си е за цел да повиши прозрачността на своята дейност, като даде възможност на всички заинтересувани страни да могат да проследяват на живо в Интернет заседанията на общинските съвети.

Оперирайки с ограничен бюджет, общината търси решение което да дава нужната функционалност при минимални експлоатационни разходи. Едновременно с това да не изисква смяна на хостинга на сайта на общината, смяна на интернет доставчика и разработки от програмисти. Нужно е икономично решение, което да включва всички необходими компоненти – видео камери, окабеляване, озвучаване и лесна интеграция в съществуващия сайт на общината.

Допълнително съществено ограничение е желанието на общината видео съдържанието да се публикува само на собственият им уеб сайт и да не става част от публична социална мрежа. Недопустими са външни реклами във видео съдържанието, нито пък са желателни непристойни коментари към него.

Защо Еволинк

Еволинк има репутацията на лидер в предоставянето на онлайн видео стрийминг услуги. Проучването на възможни доставчици за такъв тип услуга е насочило екипа към общината именно към Еволинк.

В допълнение за решенията на Еволинк са дали добри препоръки техническите екипи на две по-големи близки общини, които вече са внедрили решение за онлайн излъчване в своите уеб сайтове.

icon

Решението

Еволинк разполага с набор от типови решения, конкретно насочени към периодични онлайн излъчвания на прес конференции или бизнес събития в съществуващите зали за събития на организациите.

В конкретния случай решението бе персонализирано спрямо наличната база. Общината желае да прави излъчвания от една единствена зала с относително малки размери, в която има инсталирана озвучителна система.

Еволинк предложи доставка на подходящи видео камери, които позволяват подаване на IP видео поток, готов за ретранслиране в Интернет. Осигури монтаж и инсталация на място, свързване на камерите към наличната Интернет връзка и озвучителна система. Бяха осигурени и необходимите допълнителни компоненти за мрежови връзки и електрозахранване.

След цялостна инсталация на доставените компоненти видео излъчването бе интегрирано с Evolink.CDN и вградено в сайта на общината. Освен излъчвания на живо, бе осигурена възможност за пълен запис на всички излъчвания за последващо публикуване на записите.

За удобство на служителите в общината бе предоставен прост автоматизиран механизъм за стартиране на излъчвания и записи без нужда от намеса на IT специалисти.

Допълнителни възможности

Еволинк предлага различни вариации на това решение, които  произлизат от наличната инфраструктура и специфичните нужди на клиента. В повечето случаи те се свеждат до някой от следните сценарии:

 • Съществува зала за събития, която има подходящи IP видео камери и озвучителна система, но няма удобен механизъм за излъчване към множество зрители и автоматичен запис на излъчванията.
 • Съществува зала за събития, която има озвучителна система, но няма готово решение за видео заснемане или наличното не е подходящо.
 • Съществува зала за събития, но няма налични нито озвучителни системи и микрофони, нито видео техника за заснемане.
 • Събития се провеждат в различни зали или кабинети и необходимо мултиплициране на решението или мобилно такова.

За всеки от посочените сценарии, Еволинк осигурява цялата необходима техника според спецификата на конкретния клиент. Извършва монтаж на място, ако такъв е необходим. Предоставя удобен формат за вграждане на видео излъчванията в съществуващия уеб сайт на общината.

При желание, всички живи излъчвания на общински съвети се записват автоматично в облачна платформа на Еволинк и се публикуват като записи. Процеса по публикуването също може да бъде напълно автоматизиран, така че минимално да затруднява общинската администрация.

Всички видео излъчвания са изцяло под контрола на общината. Публикуват се в сайт на общината, не се използват никакви публични социални мрежи, чиито функционалности биха могли да компрометират съдържанието.

icon

Ползи

 • Автоматизирано решение, което не изисква техническа компетентност при клиента
 • Доставка на всички необходими компоненти и активация на услугата
 • Лесна интеграция във всеки съществуващ уеб сайт без да натоварва хостинга на сайта или Интернет връзката на клиента
 • Изключително бързи срокове за стартиране на услугата
 • Минимален бюджет
 • Заседанията на общинските съвети стават достъпни на живо и на запис за всички заинтересовани
 • Видео съдържанието се публикува само в контекста на сайта на съответната община