Evolink logo
Bulgarian
News page header image

Еволинк дейта център София 2


За откриването на новия ни дейта център правим и специална промоция за нашите клиенти - ще раздадем 20 000 лв. във ваучери за нашите услуги. Клиентите, заявили ползване на колокация в най-новия ни дейта център, ще получат безплатно ваучери за ползване на услуги от Еволинк АД. Сумите на ваучерите се променят пропорционално на заявения обем колокационни услуги. За един рак колокация, Еволинк ще даде ваучер за 2000лв. С ваучерите, клиентите могат да заплатят произволно избрана от тях услуга на Еволинк във всеки момент от срока на договора. Повече информация можете да намерите тук.

Всички новини