Български

DDoS защита

Еволинк защитава Вашия онлайн бизнес, като филтрира DDoS атаки преди те да са достигнали Вашата мрежа

 

Еволинк предоставя комплексна услуга за защита от DDoS атаки чрез специализирани платформи, разположени на ключови места в мрежата на компанията.

Услугата е предназначена за най-широк кръг бизнес потребители, които имат нужда техните онлайн ресурси (web сайтове, онлайн магазини, медии, онлайн игри, финансови услуги и др.)  да са винаги достъпни за крайните им клиенти.

Нашата DDoS защита работи като наблюдава профила на входящия международен Интернет трафик, насочен към защитените хостове, по редица параметри. В случай на отклонение от нормалния профил на потребление, подозрителният трафик се пренасочва към почистващата платформа. След детайлен анализ на този трафик, атакуващите пакети се остраняват и само легитимните пакети се пропускат да продължат към своята дестинация.

Услугата се предлага в два режима на работа – автоматична защита и ръчна.

При ръчна DDoS защита клиентът сам избира дали и кога да активира анализ и почистване на трафика чрез специализиран уеб интерфейс.

При автоматичен режим на защита пренасочването на трафика за почистване се извършва изцяло от платформата и не изисква ръчна намеса нито от клиента, нито от инженерен екип на Еволинк. Срокът за активиране на автоматичната защита при детекция на атака е под 3 сек.

DDoS защитата не внася допълнително закъснение в трафика, нито влошава усещането за потребителите.

В допълнение Еволинк предлага редица инструменти за нотификация при детекция на атаки, както и подробни отчети за типа, броя и естеството на отчетените и филтрирани атаки.

 DDoS защита

 

Заявете 30-дневен безплатен тест!