Български
News page header image

Новини

BIX.BG избра Еволинк дейта център София 2 за разширение на своята платформа

BIX.BG следва своята политика да отваря точки на присъствие във всички водещи центрове за данни в София, които агрегират множество телеком оператори, Интернет доставчици, медии и бизнес потребители. В Еволинк дейта център София 2, BIX.BG ще предоставя пълния си набор от услуги, включително public peering, multicast и др.

С тази нова стъпка двете компании разширяват своето успешно партньорство, като BIX.BG вече присъства и в двата дейта центъра на Еволинк на територията на София.

Чрез това разширение BIX.BG става по-достъпен и за международни компании, търсещи членство във водещия български Интернет ексчейндж. Чрез мрежата на Еволинк в Централна и Източна Европа и услугите за отдалечен пиъринг, операторите от региона могат по сигурен и ефективен начин да се присъединят към BIX.BG. 

Всички новини