Български
Remote Peering header image

Remote Peering

Услугата "Remote Peering" Ви осигурява директен достъп до Internet eXchange (центрове за обмен на IP трафик) от всеки технически възел на Еволинк, без да се обвързвате със значителни инвестиции, посредством нашата мрежа и партньорства с:

  • DE-CIX – основана през 1995, компанията е Internet eXchange, който предоставя инфраструктура за директно взаимосвързване на IP мрежи без необходимост от договори между всяка страна на повече от 450 водещи Интернет доставчици от 52 страни.
  • BIX – Българският Internet eXchange. Основан в средата на 2009 г., BIX.BG е първата в България неутрална точка за обмен на Интернет трафик (public peering, multicast и др.), разположена в София. Повече от 40 членове са свързани към нея чрез високоскоростни връзки.

С "Remote Peering" не е нужно да изграждате инфраструктура до тези центрове за обмен на трафик. Вместо това имате възможност да се свържете отдалечено с тях, което Ви дава възможност да намалите капиталовите разходи и да се възползвате от увеличена производителност на мрежата Ви благодарение на по-ниските времезакъснения.

Предимства на услугата:

  • Ценово-ефективна и ефикасна възможност за опции от допълнителни маршрути;
  • Не е необходимо допълнително оборудване в различни точки по света и в България, свързвате се директно от настоящия Ви маршрутизатор;
  • Доставяне на капацитет по поръчка – 100 Mbps до 10 Gbps;
  • Свързаност с ниски времезакъснения директно до тези Интернет ексчейнджи;
  • Налична от всеки технически възел на Еволинк.