Български
News page header image

Новини

Еволинк АД и Лирекс нет ЕООД вече оперират като едно дружество.

Еволинк официално обявява от 13.12.2019г. финализиране на процеса на вливане на Лирекс нет ЕООД в Еволинк АД.

Интегрирайки дейността на Лирекс нет, Еволинк АД разширява мащаба на компанията и пазарното си присъствие и добавя опит и компетенции в състава си. Компанията постига по-висока синергия на ресурсите и активите, като запазва фокуса си на дейност, насочена изцяло към бизнес клиенти с високи изисквания към качество на услугите и ниво на обслужване.

Лирекс нет е един от първите Интернет доставчици в България и е дъщерното дружество 100% собственост на Еволинк АД.

От началото на 2020г. всички дейности на Лирекс нет се приемат от Еволинк. Процесът на интеграция се очаква да бъде изключително кратък, поради близкото взаимодействие между двете компании и до този момент.

Всички новини