Български
News page header image

Новини

Еволинк дейта център София 2 сертифициран по стандарт PCI DSS

Еволинк приведе в съответствие с изискванията на стандарт PCI DSS своя Еволинк дейта център София 2. Дейта центърът е сертифициран като Level 1 Service Provider за физическа сигурност и информационна сигурност.

Стандартът за защита на данните за индустрията на разплащателни карти (PCI DSS) е патентован стандарт за сигурност за организации, които обработват информация за кредитни карти и транзакции от основните марки, включително Visa, MasterCard, American Express, Discover и JCB. Стандартът PCI е създаден за увеличаване на контрола върху данните на картодържателя, за да се намали измамата с кредитни карти и изисква валидиране на текущото съответствие да се извършва ежегодно. Сертифицирането по PCI DSS е от решаващо значение за банки и финансови институции, както и за най-широк кръг от компании, които развиват бизнес онлайн, осигурявайки безопасно обработване на онлайн плащания в транзакции между клиенти и бизнес, включително електронна търговия, доставчици на съдържание като онлайн видео и музикални услуги, облачни услуги и др.

Сертифицирайки своя център за данни по PCI DSS, Еволинк дава възможност на компании, които оперират с данни на картодържатели  и имат такава сертификация или планират да придобият, да колокират свои информационни системи в Еволинк дейта център София 2. Банки, застрахователи, медии, онлайн търговци и всички други сфери на бизнеса, които продават стоки, услуги и съдържание онлайн, ще могат да оперират при пълно съответствие с препоръките и изискванията на индустрията за разплащане с карти.

„Сертификацията по PCI DSS е поредна стъпка на Еволинк в посока на развитие и поддържане на сигурна и надеждна информационна среда за бизнеса“ - сподели Бисер Цонев, Изпълнителен директор на компанията.

Официалният доклад за съответствие на Еволинк с изискванията на PCI DSS е достъпен при поискване от клиенти на дружеството.

Всички новини