Български

Case Studies

Какво направихме за

Онлайн магазин

 

Популярна компания, един от най-големите вносители на дрехи, аксесоари и обувки с добре развита мрежа от магазини и разпознаваема марка.

arrow
icon

Предизвикателството

Клиентът оперира с верига от магазини в цялата страна, но иска да разшири и развие бизнеса си в посока онлайн продажби. Имат отношения с партньори в Гърция, Румъния и Полша, но цели обслужване на клиенти в цяла Европа. Наели са компания, която да разработи и интегрира онлайн магазин, система за разплащания и счетоводен модул. Имат нужда от среда за електронния си магазин, както и работна среда за разработчиците.

Основното предизвикателство е получаване на работещо решение за хостинг на онлайн магазина и всички прилежащи системи, което да гарантира едновременно бързодействие, безотказност и възможност да посреща рязко увеличение на клиентите при търговски промоции.

Клиентът определя като ключови фактори 100% работоспособност и денонощна поддръжка при оптимално оразмерена инфраструктура, която да не надминава бюджета му.

icon

Решението

Предложено е добре балансирано решение, комбиниращо облачна инфраструктура от Evolink.Cloud и колокиране на физически сървъри в Evolink data center Sofia 2. Клиентът получава устойчиво решение, оптимизирано технически и финансово, и конфигурирано изцяло спрямо нуждите им. Облачните услуги и услугата Колокация се предоставят с допълнителни решения за сигурност. Осигурена е защита от DDoS атаки, която дава допълнително спокойствие на клиента и устойчивост на работата на онлайн магазина. Осигурено е и решение за архивиране и възстановяване на данните, което освен надеждност дава и повече свобода на разработчиците при прилагане на нови софтуерни модули.

Добрата комуникационна свързаност и отличните връзки към Глобалната мрежа осигуряват бързодействие на електронния магазин за клиенти от цяла Европа.

Предложените консултантски услуги по отношение на комбиниране на виртуална и физическа инфраструктура, позволиха на клиента да редуцира първоначално планираните сървърни ресурси с близо 30%. Икономията от разход за инфраструктура бе пренасочен за развойна дейност и маркетинг.

icon

Ползи

Клиентът получава:

  • Сигурна среда за своя онлайн магазин
  • Резервираност
  • Непрекъсваемост на услугите и гарантирана работоспособност 24х7
  • Изгодно и оптимизирано решение
  • Възможност за бърз растеж на своя онлайн бизнес