Български
News page header image

Полезно

Как Еволинк може да ви помогне да постигнете непрекъснатост на бизнес процесите (Business Continuity)

 

Предизвикателството

Доброто планиране е важно за успешното съществуване на всеки бизнес. Важен е не само бизнес планът, но и оценката на рисковете и възможните начини да се намали ефектът, ако някой от тези рискове се превърне в реалност. Този вторият план се нарича План за непрекъснатост на бизнес процесите (Business Continuity Plan).

Има няколко вида непрекъснатост на бизнес процесите, както обърнахме внимание в друг раздел от блога ни и Еволинк може да ви помогне в няколко основни посоки.

Как може да постигнете технологична непрекъснатост?

Интернет

Ако бизнесът ви изцяло зависи от Интернет и бази данни, то има няколко елемента, на които да обърнете специално внимание. Всяко прекъсване на Интернет услугата за вас вероятно означава целият ви персонал да не може да работи ефективно и съвсем пряко да води до загуба на пари или пропуснати ползи. Типът услуга също е добре да е съобразен със степента на важност от наличието на услугата. Ако за бизнеса ви е изключително важно да имате стабилна Интернет връзка, то тогава не е препоръчително да ползвате споделена услуга, която е примамлива заради ниските месечни такси, но може да се окаже, че във важен за вас момент мрежата е претоварена и реално услуга не може да ползвате. Добре е да се насочите към 100% гарантирана Бизнес Интернет услуга и е добре тя да е резервирана. Има различни степени на резервираност и това също е елемент на това, доколко е критична тази услуга за вашия бизнес. Резервираността може да е на ниво от два различни доставчика, два маршрутизатора или на ниво един оператор, едно оборудване и две оптични връзки до офиса ви по различни маршрути.  Има значение и какъв тип доставчик сте си избрали за партньор.

Решението

Защо да изберете Интернет услуга от Еволинк? За нас качеството винаги е стояло преди цената. Upstream доставчиците, с които работим, винаги са били избирани по критерий добре развита мрежа, висока наличност и ниски времезакъснения. Винаги сме стояли встрани от доставчици, чийто бизнес модел е най-ниските цени. Еволинк също така присъства на водещи Интернет ексчейнджи (DE-CIX-Франкфурт, AMS-IX-Амстердам, LINX-Лондон, France-IX-Париж, Equinix IX-Париж, BIX.BG-София, DE-CIX-Ню Йорк) с множество директни връзки до оператори от цял свят и техните мрежи и с основен фокус да осигурим най-краткия път за трафика на клиентите ни, най-ниска латенция, но най-вече да ограничим до минимум шансовете за прекъсване на услугата. Еволинк предлага 100% гарантирани и напълно симетрични Интернет услуги по оптична свързаност до вашия офис. Бизнес Интернет услугата на Еволинк се гарантира със споразумение за ниво на обслужване с наличност  (availability) 99,80% с една оптична връзка и 99,99% с две оптични връзки. Нашият екип за поддръжка работи в режим 24/7. Същественото, което ни отличава е и това, че екипът ни работи проактивно, т.е. ако ние забележим инцидент с услугата, веднага започваме работа по отстраняването, понякога дори и преди клиентът да забележи и не чакаме обаждане. Така гарантираме най-бързото възможно възстановяване на услугата в случай на инцидент.

 

Информационни ресурси

Базите с данни вече растат с неимоверни темпове. Колкото повече години съществуване трупа вашата компания, толкова повече се увеличават и те. И не само. За някои бизнеси самата работа е свързана с огромни по обем данни, чието надеждно съхраняване става все по-сложно. Загубата на данни може да доведе до сериозна заплаха съществуването на една компания, води до срив в репутацията й, директна загуба на пари и също така може да доведе и до юридически последствия, свързани с GDPR или други регулации, както и до нарушаване на договорни отношения.

Решението

Все по-често компаниите се обръщат към облачни решения, защото те им дават множество предимства. Спестяват разходи за инвестиране във физически сървъри, които да са предвидени да позволяват големи бъдещи ръстове и работещи в конфигурация с резервираност. Спестяват и разходи за персонал, който да ги поддържа. Облачните услуги повишават нивото на надеждност, защото ако нещо се случи с някой хард диск, това вече не означава директно загуба на данните, те са разпределени върху множество дискове. Облачната платформа на Еволинк е защитена и от зловреден трафик, включително атаки от типа DDoS, което осигурява и високи нива на сигурност. Има различни типове услуги в зависимост от конкретните нужди на съответната компания. Еволинк предлага широк диапазон от клауд решения – от обикновен виртуален сървър, обджект сторидж (object storage) съвместим с S3 API, Disaster recovery as a service (DRaaS), Remote backup и се стигне до частен облак (Private Cloud). Различните решения са подходящи и за различен тип клиенти. Услугата Виртуален сървър е чест заместител на физически сървър, като осигурява всички предимства на облачните решение. Обджект сторидж е идеално решение за големи по обем и постоянно растящи медия библиотеки с висока надеждност на данните чрез двойна репликация. Disaster recovery as a service е подходящо решение за бекъп в комбинация с колокация или сървъри, които клиентът поддържа при себе си, гарантирайки непрекъснатост на работата на организацията. Частният клауд от своя страна осигурява възможност за заделяне на определени ресурси за конкретния клиент, напълно защитени и несподелени с други клиенти и с възможност за допълнително ниво на резервираност.

Ако бизнес моделът на компанията изисква данните да се съхраняват върху физически сървъри, то е добре в такива случаи те да са разположени в специално проектирани за това места, каквито са центровете за данни. Осигуряването на системи за резервирано електрозахранване, резервирана климатизация и контрол на въздуха, високи нива на сигурност, включително жива охрана, са скъпа инвестиция за всяка компания. Центровете за данни осигуряват икономия от мащаба и предлагат много по-ефективно решение за съхраняване на оборудването и най-вече почти елиминират възможността от прекъсване на дейност. Еволинк е натрупала над 15 години опит в предлагането на дейта център услуги и в нашите центрове за данни ние гарантираме 100% наличност на услугите (uptime) и високи нива на сигурност. Ако изберете Колокация на ваше оборудване в Еволинк дейта център, вие може да осигурите възможност на вашия екип да ползва отдалечено фирмените ресурси или да гарантирате непрекъснатост на вашите онлайн услуги. Еволинк дейта център разполага с много добра свързаност към Интернет, предлага възможност за избор на множество други оператори, както и възможност за директна връзка до вашия офис в България или до друга точка по света.

За това коя услуга е подходяща за вашия бизнес и какъв подход да изберете за инсталация и поддръжка на IT системи може да почерпите информация от този наш блог пост

 

Сигурност

От гледна точка на сигурността вашият бизнес може да бъде засегнат в няколко посоки.

Една Distributed Denial-of-Service (DDoS) атака може от една страна да блокира целия интернет капацитет, който използвате за работа, или да претовари връзката към сайта ви и той да стане недостъпен. Сама по себе си такава атака може да не застрашава директно данните ви, но прекъсва работния процес, което от своя страна води до значителни загуби или пропуснати ползи. Отделно от това често пъти DDoS атаките се ползват и като димна завеса. Докато вашият екип се бори за отстраняването им, в същото време хакерите се опитват да пробият системите ви за сигурност и да получат достъп до вашите бази данни.

Друга посока, от която могат да се появят заплахи за бизнеса ви, са пощенските кутии на служителите ви. Съществен риск е, ако някой невнимателен служител отвори имейл с вируси и компютърът му е свързан с офисната мрежа. В този случай е напълно възможно да се зарази целия файлов сървър. Често целта на подобни зловредни действия се свързва с ransoware атаките, които целят заключат цялата ваша информация и да ви поискат откуп, за да получите ключа и да не изтрият всички ви данни. Друга възможна цел е да бъде открадната чувствителна информация  и тя да се използва, за да се навреди на ваши клиенти и на вас самите. Никой не би желал данни за банковите карти на клиентите му да изтекат в интернет пространството и да се използват за да се източват средства от тях.

Трета посока е самата физическа защита на вашите сървъри. Ако те са разположени в център за данни, където се обръща изключително голямо внимание на контрола на достъп, вие може да спите спокойно, че оборудването и данните ви са защитени.

Решението

Самите ние в Еволинк сме били жертва на зловредни атаки в далечното минало и това ни мотивира да положим усилия да разработим решения, насочени към информационната сигурност. Вече повече от осем години работим усилено в тази посока и развиваме и надграждаме нашите услуги.

Защитата от DDoS атаки, която предлага Еволинк, е комплексна услуга чрез специализирани платформи, разположени на ключови места в мрежата на компанията. Тя е комбинация от хардуери и софтуерни платформи, които да гарантират най-високата възможна защита и от много големи по обем атаки.

Ако вашият бизнес зависи изцяло от наличието на вашия уеб сайт, на първо място е важно да изберете подходящ доставчик на хостинг, който да прилага добри защити срещу атаки. Една добра добавка или по-скоро дори задължителна за вас е WAF услуга (Web Application Firewall), която идентифицира и блокира зловредния трафик, като ефективно предпазва вашия сайт от атаки на приложно ниво.

В добавка към гореспоменатите услуги, Еволинк също така предлага и Evolink E-mail Protect услуга, насочена да предпазва корпоративна електронна поща от спам, компютърни вируси и други заплахи. Така ще намалите шанса ваш невнимателен служител да зарази цялата ви офисна мрежа с вирус.

 

Защо да изберете Еволинк

Основна цел на Еволинк е да осигурява надеждни услуги на клиентите си и да гарантира непрекъснатост на работата им, сигурност и спокойствие за ИТ персонала и мениджмънта на компанията, че данните на компанията ще бъдат винаги налични и защитени.

 

Всички новини