Български
Еволинк дейта център София 1 header image

Еволинк дейта център София 1

Местоположение

Достъпен от две основни пътни артерии в София, на 10 минути от Летище София и от центъра на града:

  • Бул. Шипченски проход;
  • Бул. Цариградско шосе.

Разположен извън индустриални райони.

Разположен извън жилищни райони.

Характеристики на сградата и помещенията

Построен от две монолитни железобетонни конструкции, като едната е поставена в другата;

Оборудван с товарна платформа;

Намира се на етаж „минус 1”;

Няма прозорци и табели;

Площ – 220 м2;

Двоен под с товароносимост 2000 кг/м2;

Двоен под с пожароустойчивост до 60 минути.

Технически характеристики на шкафовете

19 инчови Rack шкафове – комуникационни и сървърни;

Електрозахранване на шкаф – от 2 до 6 kW.

Свързаност

Оптични връзки от над 35 международни и български доставчици на телекомуникационни услуги;

Етернет и Интернет връзки - N x 10Gbps.

Резервирано електрозахранване

Две UPS системи. Те осигуряват резервираност на електрозахранването за 60 минути;

220 kW дизел генератор.

Контрол на околната среда

Нива на поддържана температура: 22 градуса по Целзий +/- 2°С;

Нива на поддържана влажност: 50-60% RH;

Резервирани системи за контрол на околната среда;

Резервирано електрозахранването на Системите за контрол на околната среда от дизел генератора.

Сигурност

Картова система за контрол на достъпа;

Денонощна физическа охрана'

Видеонаблюдение с дигитален запис на входовете/изходите и коридорите между шкафовете;

Електронна система за сигурност.

Системи за пожарогасене и защита от наводнение

Система за детекция на вода в повдигнатия под чрез сензорен кабел;

Система за детекция на пожар, под и над двойния под с независими кръгове от датчици;

Автоматизирана система за пожарогасене с газ HFC227 (FM-200), отговарящ на стандартите на ЕС;

Отделна независима система за детекция на пожар, различна от тази за пожарогасене;

Огнеупорни метални входни/изходни врати.