Български

Cloud Connect

Директна и независима от Интернет връзка към глобалните доставчици на облачни услуги.

 Evolink CloudConnect

 

Ние в Еволинк вярваме, че мрежовата инфаструктура има нужда да се развива в посока да отговоря на предизвикателствата на облачните услуги.

Затова разработихме и пуснахме на пазара нова платформа - Cloud Connect. Тя дава възможност на всяко дружество, свързано към платформата, да активира сигурна виртуална етернет връзка към глобалните доставчици на облачни ресурси.

Без обвързващи договори. Ние Ви предоставяме възможност да ползвате нашата мрежа по начина, по който ползвате облачни услуги с таксуване на дневна база. Ако желаете, например, да имате сигурна директна връзка до Amazon Web Services с капацитет 500Mbps за период от 2 дни, за да прехвърлите/обработите голямо количество данни, то Cloud connect е точно за Вас.

Освен връзки към глобалните доставчици на облачни услуги, вие можете да ползвате Вашата връзка към Cloud Connect за директни частни връзки към водещите Internet Exchanges в Европа.

Кой може да използва платформата Cloud Connect:

 • Компании, които вече имат изградена директна свързаност до мрежата на Еволинк;
 • Компании, които често ползват облачни ресурси от глобални доставчици, като Amazon Web Services, Google Cloud Connect, Microsoft Azure.
 • Компании, за които е от изключително значение сигурността на връзката към тези облачни ресурси и към които има високи изисквания за сигурност от държавни или международни институции и свързаност през публична мрежа е немислима;

 

Предимства на Cloud Connect платформата:

Висока ефективност

 • Директна гарантирана свързаност от Вашия офис или дейта център до глобални облачни платформи или други мрежи;
 • Възможност да оптимизирате времезакъсненията за трафика Ви;
 • Гъвкаво решение от гледна точка на капацитети, продуктивност и продължителност на ползване.

Висока сигурност

 • Повишено ниво на сигурност, защото избягвате публичната мрежа;
 • Частна Ethernet оптична връзка директно до глобалните облачни платформи или други мрежи, отделена от друг трафик в мрежата;
 • По-голяма степен на резервираност.

 Лесно управление

 • позволява лесно и бързо пускане или спиране на връзката или промяна на капацитета;
 • удобен клиентски интерфейс.

 

Параметри на услугата Cloud Connect:

 • 100% гарантиран капацитет;
 • 100% симетричен канал за достъп;
 • Скоростта на клиентските портове е без ограничения: от 100 Mbps до 10 Gbps;
 • Осигурено непрекъснато наблюдение на натовареността на клиентските портове през WEB интерфейс;
 • Клиентски интерфейс за заявка за изграждане на свързаност и продължителност на ползване.
 • Поддръжка: осигурен Център за управление и поддръжка на мрежата 24х7х365.

 

 Свържете се с нас за допълнителна информация.