Български
IP Ethernet Connect header image

IP Ethernet Connect

Услугата "IP Ethernet Connect" е висококачествено решение за свързване на географски отдалечени офиси на клиента в единна корпоративна мрежа. Тя представлява IP базирана виртуална частна мрежа, изградена посредством MPLS мрежата на Еволинк. Свързването на клиентските офиси към мрежата на Еволинк в различни региони на страната се осъществява посредством селищни локални свързаности, осигурени от нашата компания.

Предимства на услугата IP Ethernet Connect на Еволинк

Висока ефективност

 • финансово изгодно решение, което минимизира разходите за виртуални наети линии на клиента, използвайки интелигентната MPLS мрежа на Еволинк;
 • осигурява full-mesh комуникации, които спестяват значителен разход на клиента за комуникация между отделните офиси от типа всеки с всеки;
 • не е необходимо специално VPN оборудване във всеки офис на клиента.

 

Лесно управление

 • позволява лесно добавяне на нови точки към съществуващата VPN мрежа, както и увеличаване на капацитета на мрежата;

 

Сигурност

 • осигурява отделяне на индивидуалния клиентски трафик от други подобни трафици в мрежата;

 

Качество

 • позволява идентифициране на различните видове трафици на клиента и тяхното приоритизиране посредством прикачането на маркировка към пакетите, а не на база на IP адреса;
 • предлага сигурна платформа за мултимедия, глас и данни върху една единствена надграждаща се мрежа.

 

Параметри на услугата IP Ethernet Connect:

 • 100% гарантиран капацитет на всеки един потребителски VPN порт;
 • 100% симетричен канал за достъп на всеки VPN порт;
 • Скоростта на клиентските VPN портове е без ограничения: от 256 kbps до 1 Gbps;
 • Локални селищни цифрови Етернет връзки с необходимите скорости за предоставяне на услугата;
 • Предоставяне на частни IP адреси (RFC 1918) или публични (реални) IP адреси;
 • Маршрутизация PE - CE: осигурена възможност за статична и/или динамична маршрутизация по протокол BGP-4 или OSPF;
 • Профил на клиентския трафик за всички VPN портове: BEST портове, 100% гарантирана пропусквателна способност на каналите в двете посоки до точките на предоставяне на услугата във възлите от мрежата на Еволинк;
 • Осигурено непрекъснато наблюдение на натовареността на клиентските VPN портове през WEB интерфейс;
 • Проактивно наблюдение на клиентското мрежово оборудване;
 • Изграждане на VPN с възможност за криптиране на трафика във VPN, с цел по-висока степен на сигурност на данните на клиента;
 • Отдалечен достъп до VPN мрежата за мобилни потребители;
 • Поддръжка: осигурен Център за управление и поддръжка на мрежата, функциониращ в режим 24*7*365.