Български
L2 Ethernet Connect header image

L2 Ethernet Connect

Услугата "L2 Ethernet Connect" е висококачествено решение за свързване на ниво Link Layer 2 на географски отдалечени офиси на Клиента в единна корпоративна мрежа. Свързването на клиентските офиси към мрежата на Еволинк в различни региони на страната се осъществява посредством селищни локални свързаности, осигурени от нашата компания.

Предимства на услугата L2 Ethernet Connect, предлагана от Еволинк:

Висока ефективност

 • финансово изгодно решение, което минимизира разходите за виртуални наети линии на клиента, използвайки интелигентната MPLS мрежа на Еволинк;

Лесно управление

 • решение „до ключ", готово за въвеждане в експлоатация и лесно управление от страна на клиента;
 • дава възможност за лесна миграция и интеграция със съществуващи виртуални мрежи на ниво layer 2;

Сигурност

 • високо ниво на сигурност, без намеса и информация от страна на доставчика по отношение на IP маршрутизацията на клиента;

Качество

 • позволява идентифициране на различните видове трафици на клиента и тяхното приоритизиране посредством прикачането на маркировка към пакетите, а не на база на IP адреса;
 • предлага множество качествени параметри за мултимедия, глас и критични данни.

Параметри на услугата L2 Ethernet Connect:

 • 100% гарантиран капацитет на всяко едно клиентско Layer 2 виртуално съединение;
 • Тип на всяко виртуално Layer 2 съединение: 100% симетричен виртуален канал за пренос на данни;
 • Скоростта на клиентските Layer 2 виртуални съединения е без ограничения: от 256 kbps до 1 Gbps (за определени възли в IP MPLS мрежата на Еволинк);
 • Локални селищни цифрови Етернет връзки с необходимите скорости за предоставяне на услугата;
 • Маршрутизация: осигурена възможност за динамична и статична маршрутизация;
 • Проактивно наблюдение на клиентското мрежово оборудване;
 • Поддръжка: осигурен Център за управление и поддръжка на мрежата, функциониращ в режим 24 * 7 *365;
 • Осигурено непрекъснато наблюдение на натовареността, производителността и работоспособността на клиентските виртуални Layer 2 съединения посредством WEB интерфейс.