Evolink logo
Bulgarian

Актуални предложения

 

Ценови предложения за колокация в Еволинк дейта център София 2

Стартов пакет 100

 • Колокация 1 RU
 • 100 Mbps Интернет достъп с неограничен трафик
 • 400W резервирано захранване
 • 1 реален IP v.4 адрес
 • Защита от DDoS атаки с капацитет до 5Gbps
 • 24/7 поддръжка
Месечнa такса: 115,00 евро

 

Стартов пакет 300

 • Колокация 1 RU
 • 300 Mbps Интернет достъп с неограничен трафик
 • 400W резервирано захранване
 • 1 реален IP v.4 адрес
 • Защита от DDoS атаки с капацитет до 5Gbps
 • 24/7 поддръжка
Месечнa такса: 190,00 евро

 

Стартов пакет 1000

 • Колокация 1 RU
 • 1000 Mbps Интернет достъп с неограничен трафик
 • 400W резервирано захранване
 • 1 реален IP v.4 адрес
 • Защита от DDoS атаки с капацитет до 5Gbps
 • 24/7 поддръжка
Месечнa такса: 399,00 евро

 

Инсталационна такса за всеки пакет: 50,00 евро

Всички цени са без включен ДДС.

 

 Допълнителни услуги

 Услуга  Параметри  Цена/месец
 Повече място  1U  10,00 € 
 Повече захранване 260W  44,00 € 
 Повече IP адреси  1 IP адрес  2,00 €
 Повече Интернет  100 Mbps  45,00 € 
 Повече DDoS защита  Advanced DDoS mitigation. 100 Mbps входящ чист трафик  50,00 € 

 

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА

 

 

 

За повече информация: тел. 02/9691555, email: sales@evolink.com