Български
Primary Интернет header image

Primary Интернет

Ако връзката ви към Интернет е от критично значение за Вашия бизнес, безспорно e важно какъв партньор ще изберете. "Primary Интернет" услугата на Еволинк ще Ви осигури най-високо ниво на достъпност до международното Интернет пространството и надеждност на услугата дори за най-големите капацитети. Тази услуга е подходяща за оператори, които желаят да сегментират международните IP мрежи от локалния за България трафик.

Параметри на услугата:

 • 100% гарантиран капацитет до световната Интернет мрежа;
 • Директна свързаност до едни от най-големите световни Интернет доставчици;
 • Симетричен канал за достъп;
 • Скорост на достъп без ограничения, съобразно клиентските потребности;
 • Предоставяне на IP адресно пространство - IPv4 или IPv6;
 • Статична и динамична маршрутизация по протокол BGP-4;
 • Осигурено непрекъснато наблюдение на натовареността на порта на клиента през WEB интерфейс;
 • Споразумение за ниво на техническо обслужване (SLA).

Като опции с добавена стойност към тази услуга Еволинк предлага:

 • Съдействие при регистрация на Автономна Система (AS);
 • Оборудване под наем или съдействие за закупуване;
 • Колокация на Вашето оборудване в Еволинк дейта център;
 • Преференциална маршрутизация, приоритизация на различни типове трафик и филтриране.