Български
Интернет Локален Трафик header image

Интернет Локален Трафик

Еволинк Ви предоставя възможност да оптимизирате разходите за ползваните от Вас услуги, отделяйки трафика в България от международния Интернет трафик.

Услугата "Интернет Локален Трафик" ще Ви осигури най-високо ниво на достъпност до българското Интернет пространството и надеждност на услугата дори за най-големите капацитети. Тази услуга е подходяща за оператори, които желаят да сегментират локалния за България трафик от този от международните IP мрежи.

Параметри на услугата:

  • 100% гарантиран достъп до българското Интернет пространство;
  • Симетричен канал за достъп;
  • Скорост на достъп без ограничения, съобразно клиентските потребности;
  • Статична и динамична маршрутизация по протокол BGP-4;
  • Осигурено непрекъснато наблюдение на натовареността на порта на клиента през WEB интерфейс.

Като опции с добавена стойност към тази услуга Еволинк предлага:

  • Съдействие при регистрация на Автономна Система (AS);
  • Съоръжения под наем;
  • Колокация на Вашето оборудване в Еволинк дейта център.